hasici@sdhnenakonice.cz | facebook.com/sdhnenakonice | Obec Věrovany

Technika

Časomíra

Za přispění Olomouckého kraje jsme mohli na konci roku 2011 realizovat myšlenku modernizace stávající časomíry. Jak napovídá fotografie, měli jsme k dispozici časomíru zhotovenou svépomocí. Sestávala se z PC, programu a spínačů obsluhujících jednotlivé stavy měření. Modernizací jsme získali měřící zařízení, jehož parametry odpovídají směrnicím o měření hasičských sportovních soutěží. Časomíra byla doplněna o velký displej (výška číslice 150 mm), na kterém se zobrazují naměřené časy, start je prováděn startovací pistolí a ukončení měření oznámí zvukový signál. Celé zařízení je napájeno 12V zdrojem nebo z baterie. Všechny komponenty dodal Ing. Libor Valeš, jež se výrobou těchto zařízení pro hasiče zabývá. Vyšel nám dokonce vstříc i s úpravami, které jsme požadovali a které na vlastních zařízeních standardně nedělá. Nyní nám zbývá k jednotlivým dílům zhotovit stojky a držáky, aby byla časomíra do další sezóny připravená. Dotaci na modernizaci časomíry poskytl Olomoucký kraj. Svépomocí jsme si vyrobili stojany a terče k nové časomíře. Vše bylo koncipováno tak, aby se celá časomíra mohla převážet v osobním automobilu. Ve fotoalbu jsou zobrazeny veškeré mechanické díly časomíry a případné jejich sestavení.

Časomíra Časomíra - složená

Elektrocentrála HERON EGM 65 AVR-3

Elektocentrála HERON

Teleskopický stožár STV-40A

Teleskopický stožár doplněný dvojicí halogenových světel je plně kompatibilní s naší elektrocentrálou a je možné použít při výpadku elektřiny nebo na špatně osvětlených místech při zásahu nebo společenských akcích.

AVIA 30

Hasičská AVIA

Stříkačky PS 12

Momentálně máme v provozu čtyři přenosné požární stříkačky PS12, všechny je nutné pravidelně zkoušet, uržovat a případně opravovat. První z nich je určená pro zásahy a musí být vždy v bezvadném stavu, připravena pro okamžitý zásah. Druhou používají družstva mužů a žen na soutěže. Třetí požární stříkačku odkoupil sbor od zemědělského družstva, obětaví hasiči ji opravili a uvedli do provozu. V současné době slouží jako tréninková pro družstva mladých hasičů a jako záloha za zásahovou stříkačku.
Za přispění Obce Věrovany a NADACE AGROFERT jsme si v roce 2018 od firmy TOMMÜ motor tuning s.r.o. ze Studénky nechali sestavit novou sportovní verzi PS12. Ta nám byla dodána 6. 2. 2019 a bude sloužit výhradně pro sportovní účely.

Sportovní přenosná požární stříkačka

Plovoucí čerpadlo HONDA GSV-190

Plovoucí čerpadlo

Kalové čerpadlo Sigma 80-KDFU-130-13AO 400V

Sboru bylo věnováno ponorné kalové čerpadlo pro případné potřeby čerpání vody a doplnilo nám tak výbavu původního plovoucího čerpadla.

Víceúčelový vozík

Jeho autorem je jeden z našich členů. Je určený převážně k převozu stříkaček, ale přidáním překližkové plošiny je možné na něm převážet i elektrocentrálu a jiné hasičské vybavení.

Vozík

Vysílačky Topcom Twintalker 9100

Tyto vysílačky si pořídily všechny sbory našeho okrsku. Usnadňují nám tak komunikaci a koordinaci při zásazích a na soutěžích. Jejich potřeba byla již několikrát prokázána.

Megafon ER 66S

Pro komunikace jsme také zakoupili megafon s možností zvuku sirény. Využití možné na společenských a sportovních akcích při výpadku elektřiny nebo při organizaci zásahu.

Historická stříkačka SDH Nenakonice z roku 1930

Historická stříkačka Historická stříkačka otevřená