hasici@sdhnenakonice.cz | facebook.com/sdhnenakonice | Obec Věrovany

O sboru

Současnost sboru

O činnosti sboru si můžete přečíst v našem časopisu Sezóna, který vydáváme každý rok:

Věnujeme se zejména pořádání společenských akcí, vedení kroužku pro děti a soutěžení. To nám dovoluje nejen utužovat fyzičku, ale také udržovat techniku ve výborném stavu. Mezi naše další činnosti patří také požární dozor na jiných akcích, údržba hasičárny, zásahové techniky a podpora akcí spřátelených sborů a spolků. Naštěstí nejsou moc časté ostré výjezdy, přesto jsme v průběhu několika posledních let vypomohli při několika událostech a využili tak i nové techniky.

Povodně v naší obci (2006) Povodně v troubkách (2010) Hořící garáž v obci (2012) Vyproštění utonulého (2013)

Na společenských akcích se domlouváme na pravidelných členských a výborových schůzích. Mezi námi pořádáné akce patří:

 • Výroční valná hromada (leden)
 • Hasičský ples (leden)
 • Nohejbal pro hasiče z okrsku (únor-březen)
 • Vybíjená pro mladé hasiče z okrsku (únor-březen)
 • Sběr železa (březen, říjen)
 • Letní diskotéka (srpen)
 • Kluci, holky a Mikuláš (prosinec)
Hasičský ples Nohejbal Sběr železa Mikuláš Valná hromada Školení

Kažoročně také uzavíráme sportovní sezónu s dětmi i dospělími, slavíme s našimi členy jejich životní jubilea, každých pět let také připravujeme oslavy založení sboru a letos budeme pořádat také jednu ze seriálu soutěží Okresní ligy MH Olomouc.

Každý rok naštěvujeme také Hasičskou pouť v Dubu nad Moravou a mši svatého Floriánka ve Věrovanech.

Výročí založení sboru Hasičská hanácká pouť Svatba - Eva Svatba - Marek

Během roku se připravujeme na soutěže. Tréninky mužů probíhají v neděli dopoledne (od března do srpna). Ženy trénují v pátek večer, ale předně zaměřují svou činnosti na výmopoc na trénincích, soutěžích a společenských akcích, i když si rády na nějakou soutěž v okolí zajedou. Kromě okrskové (ze které občas postoupíme i na okresní) soutěže, pohárovek a memoriálů v okolí se družstvo mužů účastní také seriálu soutěží Tohatsu cup. Někteří z našich členů se také připravují samostatně a soutěží jako jednotlivci v překážkovém běhu.

Kromě pravidelné udržby sportovní a zásahové techniky a hasičárny, byla provedena také rekonstrukce vnitřních prostor a vybudováno nové sociální zařízení a kuchyňský kout.

Sociální zařízení Kuchyňský kout

Mladí hasiči

Tréninky mladých hasičů jsou v pátek odpoledne celoročně. Dlouhodobě vedoucí vytváří výborný kolektiv. Snažíme se o různorodou činnost. Ta zahrnuje nejen sport, ale také rozvíjí společenské vztahy a ukazuje dětem další aktivity, které jsou důležité pro chod celého sboru.

Přes zimu

 • Skládání slavnostního slibu MH
 • Plesové předtančení
 • Školen PC - výroba videa, zvuku, prezentací
 • LaserGame - odměna za celoroční práci
 • Návštěva HZS Olomouc
 • Zimní soutěž v Hlubočkách
 • Požární ochrana očima dětí (všechny disciplíny)
 • Vybíjená MH (turnaj pořádaný našim sborem)
 • Zimní sportovní průprava
Plesové předtančení LaserGame

Od jara do prázdnin

 • Tréninky
 • Účast v průvodech - Hasičská pouť v Dubě (každý rok)
 • Cvičný poplach pro MH - podmínky jako pro dospělé (každý rok)
 • Ukázky požárního útoku - Dětský den v Nenakonicích (každý rok)
 • Ukončení školního roku s opékáním
 • Okresní liga MH Olomouc a pohárovky (každoročně duben - září, do prázdnin téměř každý víkend)
Liga - vyhodnocení Cvičný poplach Hasičská pouť Ukončení školního roku

Na podzim

 • Závod požární všestrannosti (každoročně)
 • Oslava ukončení sportovní sezóny pro aktivní členy sboru
 • Pomoc při pořádání Mikulášské (každoročně)
 • Úklid zbrojnice (celoročně)
 • Vedení kroniky MH (celoročně)
 • Historie sboru

  (Převzato z pamětní publikace k 25. výročí osvobození naší vlasti a sjezdu rodáků r.1970)

  První zprávy o hasičství v Nenakonicích se datují ze 17. století. Při kapitulním statku v Nenakonicích byla ruční hasičská stříkačka s kotlem. Voda se dolévala kbelíky, pumpovalo se na obou stranách ručně. K tomuto kapitulnímu statku patřily také Dluhonice u Přerova. Stříkačka byla společná a zůstávala tam, kde skončil poslední požár. Hořelo-li v Dluhonicích, přijel dráb hlásit požár důchodnímu do Nenakonic a sepsal s ním protokol. Nebyl-li doma, musel čekat i kdyby všechno vyhořelo. Tak asi vypadala tehdejší hasičská organizace. Tato stříkačka byla až do 1.světové války uskladněna v zámečku v Nenakonicích, kde ji spálil vystěhovalec z italského válečného území.

  Po 1. světové válce se začaly zřizovat v celé republice dobrovolné hasičské sbory. Dne 28.9.1929 byl založen dobrovolný hasičský sbor také v Nenakonicích. Prvním starostou byl Ladislav Košťálek.

  První stříkačka, která byla zakoupena z darů obce, bylo to v roce 1930, byla umístěna u bratre Aloise Kopečka. Zbrojnice byla postavena za svépomoce zakládajících bratrů a občanů obce Nenakonice (v roce 1933). Pozemek byl odkoupen od pí. Kubáčové. Generální oprava požární zbrojnice byla provedena v roce 1967 vlastními členy požárnického sboru. V roce 1960 nám bylo přiděleno zánovní požární čerpadlo DS 16.

  Slavnostní předání nové stříkačky v roce 1930

  Slavnostní průvod Slavnostní průvod Předání stříkačky Nastoupená jednotka

  Archivní fotografie ze soutěží v letech 1972 - 1975 (archiv: František Buršík st., Ivo Mrázek, SDH Nenakonice)

  Pořadové cvičení - okrsková soutěž 1975 Útok - okrsková soutěž 1975 Žáci - 1971 Žačky - 1972 Zpráva z denního tisku - 1971

  Kontakt

  Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
  Sbor dobrovolných hasičů Nenakonice
  Rakodavy 325
  783 75 Věrovany

  Zapsaný ve Spolkovém rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, spisová značka L36392

  IČO: 66181747
  Registrační číslo: 712096
  Č. účtu: 195828704/0300
  E-mail: hasici@sdhnenakonice.cz
  Web: www.sdhnenakonice.cz